Rafał Dreżewski

Rafał Dreżewski


Stopnie naukowe i tytuły zawodowe

2019
Doktor habilitowany w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
Tytuł cyklu publikacji: Biologicznie inspirowane systemy wieloagentowe.
2005
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Koewolucyjne techniki optymalizacji funkcji wielomodalnych z zastosowaniem technologii agentowej.
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz.
Rozprawa doktorska wyróżniona.
1998
Magister inżynier.
Kierunek Informatyka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Tytuł pracy magisterskiej: Praktyczne zastosowanie podejścia agentowego do budowy zdecentralizowanego systemu komputerowego rozwiązującego problem równoważenia zasobów.
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz.

Przebieg zatrudnienia

01.2021-aktualnie
Profesor uczelni.
Instytut Informatyki.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
10.2019-12.2020
Profesor uczelni.
Katedra Informatyki.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
01.2006-09.2019
Adiunkt.
Katedra Informatyki.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
02.2003-aktualnie
Wykładowca.
Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
10.2001-12.2005
Asystent.
Katedra Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
1998-2001
Tłumacz.
BTW Engineering - LOGOS Group, Kraków, Poland.
Autor lub współautor tłumaczeń z języka angielskiego na polski dokumentacji technicznej, podręczników użytkownika oraz materiałów reklamowych firm: Novell, Compaq, Texas Instruments, Toshiba, Ultrak, Whirlpool, Caterpillar.

Zainteresowania naukowe

Udział w projektach

2014-2017
System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej, grant NCBiR.
2011-2014
Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obszarze analizy kryminalnej, grant NCBiR.
2010-2013
Biologicznie inspirowane mechanizmy w planowaniu i zarządzaniu w środowiskach dynamicznych, grant MNiSW.
2009-2012
Wspomaganie decyzji w logistyce poprzez rozpoznawanie sytuacji i analizy wzorców z zastosowaniem metodologii agentowych, grant MNiSW.
2008-2010
Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dla potrzeb wspomagania działań organizacyjnych i operacyjnych służb bezpieczeństwa publicznego, grant MNiSW.
2006-2009
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agentowych do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych z uwzględnieniem przestępstw internetowych, grant MNiSW
2006-2008
Agentowe architektury hybrydowych systemów wspomagania decyzji w zakresie planowania i zarządzania przedsięwzięciami, grant MNiSW.
2004-2007
Planowanie agentowe w zmieniającym się dynamicznie środowisku z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, grant KBN.
2002-2004
Zdecentralizowany model obliczeń ewolucyjnych realizowany przy użyciu systemów wieloagentowych, grant KBN.

Zaproszone wykłady na konferencjach

 1. Agent-Based Modeling and Simulation of Speciation and Ecosystem Diversity. The 2018 International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN 2018). Yogyakarta, Indonesia, August 29-30, 2018
 2. Comparison of data mining techniques for money laundering detection system. 2015 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2015). Big Data Spectrum for Future Information Economy. Yogyakarta, Indonesia, October 27-28, 2015

Referaty na konferencjach

 1. Chess as Sequential Data in a Chess Match Outcome Prediction Using Deep Learning with Various Chessboard Representations. 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems Szczecin, Poland & KES Virtual Conference Centre 8-10 September, 2021
 2. The application of selected modern artificial intelligence techniques in an exemplary strategy game. 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems Szczecin, Poland & KES Virtual Conference Centre 8-10 September, 2021
 3. Artificial intelligence techniques for the Puerto Rico strategy game. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. 11th KES International Conference, KES-AMSTA 2017 Vilamoura, Algarve, Portugal, June 21-23, 2017
 4. The application of co-evolutionary genetic programming and TD(1) reinforcement learning in large-scale strategy game VCMI. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. 9th KES International Conference, KES-AMSTA 2015 Sorrento, Italy, June 17-19, 2015
 5. Agent-based neuro-evolution algorithm. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. 9th KES International Conference, KES-AMSTA 2015 Sorrento, Italy, June 17-19, 2015
 6. Agent-based simulation model of sexual selection mechanism. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. 9th KES International Conference, KES-AMSTA 2015 Sorrento, Italy, June 17-19, 2015
 7. Evolutionary system supporting music composition. 4th International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS-11), University of Piraeus, Greece July 20-22 2011
 8. Agent-based evolutionary system for traveling salesman problem. Hybrid Artificial Intelligence Systems, 4th International Conference, HAIS 2009, Salamanca, Spain, June 10-12, 2009
 9. Co-operative co-evolutionary approach to multi-objective optimization. Hybrid Artificial Intelligence Systems, 4th International Conference, HAIS 2009, Salamanca, Spain, June 10-12, 2009
 10. Comparison of multi-agent co-operative co-evolutionary and evolutionary algorithms for multi-objective portfolio optimization. Evostar 2009, Tübingen, Germany, April 15-17, 2009
 11. Evolutionary system for generating investment strategies. Evostar 2008, Naples, Italy, March 26-28, 2008
 12. Generating robust investment strategies with agent-based co-evolutionary system. Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008
 13. Hierarchical approach to evolutionary multi-objective optimization. Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008
 14. The aggregation mechanism for agent-based evolutionary computation. 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics 2007, Sibiu, Romania, September 27-30, 2007
 15. Co-operative co-evolutionary system for solving dynamic VRPTW problems with crisis situations. Third International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, HoloMAS 2007, Regensburg, Germany, September 3-5, 2007
 16. Multi-objective optimization technique based on co-evolutionary interactions in multi-agent system. Evostar 2007, Valencia, Spain, April 11-13, 2007
 17. Maintaining diversity in agent-based evolutionary computation. Computational Science - ICCS 2006, 6th International Conference, Reading, UK, May 28-31, 2006
 18. Multi-objective optimization using co-evolutionary multi-agent system with host-parasite mechanism. Computational Science - ICCS 2006, 6th International Conference, Reading, UK, May 28-31, 2006
 19. Resource sharing mechanism in co-evolutionary multi-agent system. 8th National Conference on Evolutionary Computation and Global Optimization (KAEiOG 2005), Korbielów, Poland, May 30-June 1, 2005
 20. A co-evolutionary multi-agent system for multi-modal function optimization. Computational Science - ICCS 2004, 4th International Conference, Kraków, Poland, June 6-9, 2004
 21. Co-evolutionary multi-agent system with sexual selection for multi-modal optimization. XVth International Conference on Systems Science (ICSS 2004), Wrocław, Poland, September 7-10 2004
 22. Classical and agent-based co-evolutionary techniques. Workshop on Genetic Algorithms (WAG 2003), Wdzydze, Poland, September 4-5, 2003
 23. A model of co-evolution in multi-agent system. 3rd International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2003, Prague, Czech Republic, June 16-18, 2003
 24. Preserving diversity in evolution strategy for shape design of rotating elastic disc. 6th Conference on Evolutionary Algorithms and Global Optimization (KAEiOG 2003), Łagów Lubuski, Poland, May 26-28, 2003
 25. Coevolution in multi-agent system as a niching technique. Annual Workshop on Multi-Agent Systems and New Trends in Soft Computing (Agent Day 2002), December 12-13, 2002, Belfort, France
 26. Coevolutionary multiagent systems in multimodal optimization. 2nd International Conference on Philosophy and Computer Science Processes of Evolution in Real and Virtual Systems, January 10-11, 2002, Kraków, Poland
 27. Niche formation techniques based on coevolutionary interactions in multi-agent system. 3rd Workshop on Evolutionary Algorithms and Global Optimisation (KAEiOG 2002). Kraków, Poland. September 23-24, 2002
 28. Równoległe i agentowe modele algorytmów ewolucyjnych. Workshop on Genetic Algorithms (WAG 2002), Szyndzielna (Bielsko-Biała), Poland
 29. The mechanism of supervising the evolution process realized in multi-agent world. 2nd International Conference on Formal Methods and Intelligent Techniques in Control, Decision Making, Multimedia and Robotics, October 6-7, 2000, Warsaw, Poland
 30. The application of escape and aggregation evolution operators to the evolution process in prediction system. International Workshop Control and Information Technology (IWCIT 1999), Ostrava, Czech Republic, September 16, 1999

Udział w komitetach sterujących konferencji

 1. 2021 7th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2021)
 2. 2020 6th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2020)
 3. 2019 5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2019)
 4. 2018 4th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2018)
 5. 2017 3rd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2017)

Udział w komitetach naukowych/programowych konferencji

 1. The 2021 4th International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN 2021)
 2. 2021 7th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2021)
 3. 16th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS 2021)
 4. The 7th International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science (LOD 2021)
 5. The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2021), Real World Applications (RWA) Track
 6. International Conference on Computational Science (ICCS 2021), Artificial Intelligence and High-Performance Computing for Advanced Simulations Thematic Track
 7. The 2021 3rd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT 2021)
 8. 16th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (PPSN 2020)
 9. 2020 6th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2020)
 10. The Sixth International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science (LOD 2020)
 11. The 2020 3rd International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN 2020)
 12. The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2020), Real World Applications (RWA) Track
 13. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2020)
 14. The 6th International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering (ICEEIE 2019)
 15. The 2019 2nd International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN 2019)
 16. The International Conference on Sustainable Engineering and Creative Computing (ICSECC 2019)
 17. 2nd International Conference on Applied Science, Engineering, and Social Sciences (ICASESS 2019)
 18. 2019 5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2019)
 19. The Fifth International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science (LOD 2019)
 20. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2019)
 21. The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2019), Real World Applications (RWA) Track
 22. 2018 4th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2018)
 23. 15th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (PPSN 2018)
 24. The 2018 International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN 2018)
 25. The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2018), Real World Applications (RWA) Track
 26. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2018)
 27. The 2nd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT 2018)
 28. The 2nd International conferences on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE 2017)
 29. The Third International Conference on Machine learning, Optimization and big Data (MOD 2017)
 30. 2017 3rd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2017)
 31. The 2nd International Conference on Computer Science and Technology (CST 2017)
 32. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2017)
 33. 2016 2nd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2016)
 34. The International Conference on Artificial Intelligence Science and Technology (AIST 2016)
 35. 14th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN 2016)
 36. The 5th Conference on Artificial Intelligence and Data Mining (AIDM 2016)
 37. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2016)
 38. The Second International Workshop on Machine learning, Optimization and Big Data (MOD 2016)
 39. The 4th Conference on Artificial Intelligence and Data Mining (AIDM 2015)
 40. 2015 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2015)
 41. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2015)
 42. 13th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN 2014)
 43. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2014)
 44. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2013)
 45. The Ninth International Conference on Simulated Evolution And Learning (SEAL 2012)
 46. 12th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN 2012)
 47. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2012)
 48. Agent-Based Simulations, Adaptive Algorithms and Solvers Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2011)
 49. 11th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN 2010)
 50. The Eighth International Conference on Simulated Evolution And Learning (SEAL-2010)
 51. Agent-Based Computing, Adaptive Algorithms and Bio Computing Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2010)
 52. Fourth European Workshop on Evolutionary Computation in Finance and Economics w ramach EvoStar 2010
 53. Intelligent Agents in Simulation and Evolvable Systems Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2009)
 54. Third European Workshop on Evolutionary Computation in Finance and Economics w ramach EvoStar 2009
 55. Intelligent Agents and Evolvable Systems Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2008)
 56. Second European Workshop on Evolutionary Computation in Finance and Economics w ramach EvoStar 2008
 57. Intelligent Agents in Computing Systems Workshop w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2007)

Udział w komitetach technicznych konferencji

 1. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2008) w ramach IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2008)

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji

 1. 11th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN 2010)
 2. Second International Conference on Philosophy and Computer Science - Processes of Evolution in Real and Virtual Systems (PERVS 2002), Kraków, Poland

Recenzent konferencji

 1. 2018 International Conference on Engineering and Applied Technology (ICEAT 2018)
 2. 2017 International Conference on Engineering and Applied Technology (ICEAT 2017)
 3. 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2016)
 4. The 2015 International Conference on Fuzzy System and Data Mining (FSDM 2015)
 5. The 4th International Symposium on Intelligence Computation and Applications (ISICA 2009)
 6. Sesja Intelligent Agents in Computing Systems w ramach International Conference on Computational Science (ICCS 2006)
 7. 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT 2005)

Członek redakcji czasopism

 1. International Journal of Advances in Intelligent Informatics
 2. Knowledge Engineering and Data Science
 3. AI
 4. Computer Science

Członek komitetu recenzentów czasopism

 1. Digital

Recenzent w czasopismach

 1. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Impact Factor (2019): 11.169. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 5
 2. IEEE Transactions on Cybernetics. Impact Factor (2019): 11.079. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 2
 3. Artificial Intelligence Review. Impact Factor (2019): 5.747. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 4. Applied Soft Computing. Impact Factor (2019): 5.472. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 20
 5. Expert Systems with Applications. Impact Factor (2019): 5.452. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 2
 6. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. Impact Factor (2019): 4.594. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 7. European Journal of Operational Research. Impact Factor (2019): 4.213. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 5
 8. IEEE Access. Impact Factor (2019): 3.745. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 14
 9. Computational Intelligence and Neuroscience. Impact Factor (2020): 3.633. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 10. Sensors. Impact Factor (2019): 3.275. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 7
 11. Materials. Impact Factor (2019): 3.057. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 12. Financial Innovation. Impact Factor (2019): 2.964. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 13. Journal of Business & Economic Statistics. Impact Factor (2019): 2.935. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 14. Energies. Impact Factor (2019): 2.702. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 36
 15. Computers and Electrical Engineering. Impact Factor (2019): 2.663. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 3
 16. Symmetry. Impact Factor (2019): 2.645. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 24
 17. Journal of Computational Science. Impact Factor (2019): 2.644. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 27
 18. Sustainability. Impact Factor (2019): 2.576. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 9
 19. Entropy. Impact Factor (2019): 2.494. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 7
 20. Applied Sciences. Impact Factor (2019): 2.474. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 16
 21. Electronics. Impact Factor (2019): 2.412. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 3
 22. Wireless Communications and Mobile Computing. Impact Factor (2020): 2.336. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 23. Journal of the Royal Statistical Society Series A - Statistics in Society. Impact Factor (2019): 2.21. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 24. Journal of the Operational Research Society. Impact Factor (2019): 2.175. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 2
 25. China Communications. Impact Factor (2019): 2.024. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 26. Mathematics. Impact Factor (2019): 1.747. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 18
 27. Journal of Zhejiang University - Science A. Impact Factor (2019): 1.490. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 28. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. Impact Factor (2019): 1.385. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 29. Computational Intelligence. Impact Factor (2019): 1.196. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 30. Mathematical Problems in Engineering. Impact Factor (2019): 1.009. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 2
 31. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. Impact Factor (2019): 0.967. Indeksowane w: Master Journal List, Journal Citation Reports, Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 4
 32. International Journal of Advances in Intelligent Informatics. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 38
 33. Applied System Innovation. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 34. Big Data and Cognitive Computing. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 3
 35. Information. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 36. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 37. Algorithms. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 6
 38. Future Internet. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 6
 39. Robotics. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 40. Progress in Artificial Intelligence. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 41. Data. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 3
 42. Computation. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 43. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 44. Journal of Sensor and Actuator Networks. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier). Liczba recenzji: 1
 45. Systems. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics). Liczba recenzji: 1
 46. Mathematical and Computational Applications. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics). Liczba recenzji: 1
 47. Societies. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics). Liczba recenzji: 2
 48. Technologies. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate Analytics). Liczba recenzji: 1
 49. Journal of Internet and Information Systems. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 50. Journal of Engineering and Technology Research. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 51. International Journal of Computer Engineering Research. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 52. African Journal of Mathematics and Computer Science Research. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 53. Advances in Computer Science Research. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 54. Machine Learning with Applications. Impact Factor (2020): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 55. The Open Electrical & Electronic Engineering Journal. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 56. Knowledge Engineering and Data Science. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 10
 57. Parallel and Distributed Computing and Networks. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 58. International Journal of Computer Systems Science and Engineering. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 1
 59. African Journal of Business Management. Impact Factor (2019): -. Indeksowane w: -. Liczba recenzji: 2

Recenzje i opracowania wykonane na zamówienie

 1. Research Square. Liczba recenzji: 3.
 2. Rubriq. Liczba recenzji: 1.

Recenzent projektów badawczych

 1. Narodowe Centrum Nauki. Liczba recenzji: 1.

Recenzje prac naukowych

Recenzje prac dyplomowych

Promotorstwo zakończonych prac dyplomowych

Współpraca naukowa

Wymiana międzynarodowa

2020/2021
Scientific supervisor of students from Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), Spain (subject Artificial Intelligence and Expert Systems) within frames of the LLP/Erasmus programme, Faculty of Management, Finance and Computer Science, The School of Banking and Management in Krakow, Poland
2019/2020
Opiekun naukowy studentów z Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), Hiszpania (przedmiot Artificial Intelligence and Expert Systems) w ramach programu LLP/Erasmus, kierunek Informatyka, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
2018/2019
Opiekun naukowy studentów z Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), Hiszpania (przedmiot Artificial Intelligence and Expert Systems) w ramach programu LLP/Erasmus, kierunek Informatyka, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
2017/2018
Opiekun naukowy studentów z Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), Hiszpania (przedmiot Artificial Intelligence and Expert Systems) w ramach programu LLP/Erasmus, kierunek Informatyka, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
2017/2018
Opiekun naukowy studentów w ramach programu LLP/Erasmus, Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2016/2017
Opiekun naukowy studentów z Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), Hiszpania (przedmiot Artificial Intelligence and Expert Systems) w ramach programu LLP/Erasmus, kierunek Informatyka, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
2016/2017
Opiekun naukowy studentów w ramach programu LLP/Erasmus, Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2015/2016
Opiekun naukowy studentów z Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), Hiszpania (przedmiot Artificial Intelligence and Expert Systems) w ramach programu LLP/Erasmus, kierunek Informatyka, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
2015/2016
Opiekun naukowy studentów w ramach programu LLP/Erasmus, Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
07/2014-08/2014
Opiekun naukowy praktykantów z ESISAR, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Valence, Francja w ramach programu LLP/Erasmus, Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
07/2013-08/2013
Opiekun naukowy praktykantów z ESISAR, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Valence, Francja w ramach programu LLP/Erasmus, Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
07/2012-08/2012
Opiekun naukowy praktykantów z ESISAR, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Valence, Francja w ramach programu LLP/Erasmus, Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
06/2008
Wykłady oraz nadzór studentów w ramach programu LLP/Erasmus, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Francja
06/2007
Wykłady oraz nadzór studentów w ramach programu Socrates/Erasmus, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Francja
06/2004
Wykłady oraz nadzór studentów w ramach programu Socrates/Erasmus, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Francja

Aktualna działalność dydaktyczna

Wykłady:

Seminaria:

Laboratoria:

Projekty:

Ćwiczenia:

Poprzednia działalność dydaktyczna

Wykłady:

Laboratoria:

Projekty:

Ćwiczenia:

Działalność organizacyjna

2022-aktualnie
Członek Komisji ds. Weryfikacji Poziomu VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji, Rada Dyscypliny Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2021-aktualnie
Członek Komisji ds. Jakości Procesu Dyplomowania dla Kierunku Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2020-aktualnie
Członek Rady Dyscypliny Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2019-2020
Członek Kolegium Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2016-2019
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2013-2019
Członek Komisji ds. Kształcenia, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2009-2012
Członek Komisji Dyplomowania Studentów dla Kierunku Informatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2007-2008
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2006-2012
Planowanie dydaktyki Grupy Inteligentnych Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2002-2018
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego BIT działającego na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2002-2015
Organizator seminariów Grupy Inteligentnych Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Nagrody

2019
Peer Review Awards (Publons, Clarivate Analytics): Top 1% of Reviewers in Cross-Field
2018
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe
2018
Zespołowa nagroda Rektora AGH II stopnia za osiągnięcia organizacyjne
2018
Peer Review Awards (Publons, Clarivate Analytics): Top 1% of Reviewers for Engineering
2018
Peer Review Awards (Publons, Clarivate Analytics): Top 1% of Reviewers for Multidisciplinary
2015
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe
2008
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe
2007
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe
2006
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe
2005
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe
2004
Indywidualna nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe

Przynależność do organizacji

2020-aktualnie
Association for Scientific Computing Electronics and Engineering (ASCEE), Computer Society
2011-2014
Członek Zarządu: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Małopolski
2008-aktualnie
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Małopolski